Davetli KonuşmacılarFatime BALKAN KIYICI (Prof. Dr.)

1980 yılında Kilis’te doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kilis’te tamamladı. 2001 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programından mezun olduktan sonra, 2003 yılında aynı Üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2005-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve 2008 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi’nde doktora eğitimini tamamladı. 2011-2012 yıllarında Amerika’da Ohio Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2013 yılında Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent olmaya hak kazandı. Hâlen Sakarya Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yazar, günlük yaşamda fen, okul dışı öğrenme ortamları, fen eğitiminde teknoloji kullanımı ve çevre eğitimi konularında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.
Bahadır NAMDAR (Doç. Dr.)

Lisans ile birleştirilmiş yüksek lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi biyoloji öğretmenliği programında tamamladı. Doktora öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Georgia Üniversitesi’nde, 2010 yılında en iyi karma yöntem tez ödülünü alarak, fen eğitimi alanında tamamladı. Aynı üniversitede üç yıl boyunca araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Fulbright aday öğretmen değişim bursu ile Iowa State Üniversitesi, Center for Technology in Learning and Teaching’de bulundu. California Üniversitesi, Berkeley’de Technology Enhanced Learning in Science grubunda Web-Based Inquiry Science Environment projesinde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2014 yılında çalışmaya başladığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde halen görevine devam etmektedir. Dr. Namdar araştırmalarını argümantasyon, teknoloji destekli öğrenme ve bilimsel modelleme konuları üzerinde yürütmektedir.