Önemli Tarihler

                                                      Önemli Tarihler

18 Aralık 2019 Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
08 Kasım 2019 Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi
20 Aralık 2019 Bildiri Sahipleri için Son Kayıt ve Ödeme Tarihi
19 Aralık 2019 Kongre Programının İlanı
20 Aralık 2019 Dinleyici ve Bildirisiz Katılımcılar için Son Kayıt ve Ödeme Tarihi
21-22 Aralık 2019 Kongre Tarihi