Özet Gönder

Özet Gönder

Tüm sunu türü önerileri için özet yazılması gerekir. Özetlerde Kongre kurulları tarafından düzeltme yapılmayacaktır. Yazım ve anlam hatalarından yazarların kendileri sorumludur.

Özet hazırlanırken ve gönderilirken aşağıda belirtilen kurallara uyulması başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için önemlidir.

Özet Hazırlama Kuralları

  • Özetlerin, aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak, en az 500 sözcüğü içerik metni olmak üzere, verilen şablonda toplamda bir sayfayı geçmeyecek biçimde hazırlanması gerekir. (Şablon dosyadaki yazı tipi, kenar boşlukları ve punto gibi özellikler değiştirilmemelidir. Şablon dosyası için tıklayınız.)
  • Şablon dosyasını kullanarak oluşturacağınız özette, yazar adları ve yazarların kurum bilgileri belirtilen düzende bulunmalı, kaynakça bulunmamalıdır. Bu dosya hakemlere gönderilmeyecek, yalnızca özet kitapçığı basılırken kullanılacaktır.
  • Özetlere ayrıca 3-5 anahtar kelime eklenmelidir. Anahtar kelimeler virgül ile ayrılmalı ve virgülden sonra bir boşluk bırakılmalıdır.
  • Özet gönderirken çalışmanızın uygun olduğunu düşündüğünüz sunu türünü belirtiniz. UBEK2019 kapsamında sunu türleri; Bildiri, Poster, Panel, Mini Sempozyum ve Çalıştay olarak belirlenmiştir. Gerekli görülen durumlarda, araştırmacı tarafından önerilen sunu türü düzenleme kurulu tarafından değiştirilebilir.
  • Araştırma çalışmaları başvuruları için özet; çalışmanın; sırasıyla amacını, alana katkısını, yöntemini ve sonuçlarını içermelidir.
  • Öğretmenlerin deneyimlerini, paylaşmak istedikleri örnek uygulamalarını veya düşüncelerini paylaşacağı sunu başvuruları için özet; söz konusu deneyim, düşünce veya uygulamaların ne tür bir soruna yönelik geliştirildiğini, söz konusu deneyim, örnek uygulama veya düşüncelerin detaylı açıklamasını ve diğer öğretmenlere nasıl katkı sağlayacağına yönelik tartışmaları içermesi gerekir.
  • Çalıştay düzenlemek isteyen katılımcıların başvurularında hazırlamaları gereken özet metni; çalıştayın konusunu, çalıştaya en çok kaç kişinin katılabileceğini, çalıştay sırasında gerekli olacak araç gereci, etkinlik akış planını ve önerilen süreyi içermelidir.
Özet Şablonu İçin Tıklayınız

Hazırlanan çalışma özetleri süresi içinde ubek2019rize@gmail.com adresine ve şablona uygun olarak gönderilmelidir.