Sunu Türleri

Sunu Türleri

III. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, tüm eğitim düzeylerinde (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim) yapılan çalışmaların yer aldığı ve biyoloji eğitiminin farklı boyutlarının tartışılacağı, bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı bir forum olarak planlanmaktadır. Fikir ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla, kongrede bireysel bildiri ve poster sunularının yanı sıra panel, sempozyum ve çalıştay gibi değişik etkinliklerin de yer alması planlanmaktadır. Kongre kapsamında yer alan farklı etkinliklerin kısa açıklamaları aşağıda verilmiştir.

Bildiri

Geleneksel biçimde hazırlanmış, bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarını, düşünce veya deneyimlerini aktaran sunular bu kategoriye girmektedir. Yaklaşık 15 dakika sunuya, 5 dakika tartışmaya ayrılacak olup bir başkan tarafından yönetilen bir oturumda yaklaşık 4-6 sunu yapılacaktır.

Poster

Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarının, düşünce veya deneyimlerinin mümkünse fotoğraf, resim ve grafik destekli olarak hazırlanmış bir poster aracılığıyla aktarıldığı etkileşimli sunular bu kategoriye girmektedir.

Panel

Seçilen bir ana konu üzerinde, konunun uzmanlarından seçilmiş 5-6 kişinin konuşma yaptığı (yaklaşık 40 dakika) ve sonrasında, konuşmalarda ortaya çıkan görüşlerin konuşmacılar ve dinleyiciler tarafından serbestçe ve ayrıntılı bir biçimde tartışıldığı toplam 80 dakikalık etkileşimli oturumlardır. Oturum, paneli öneren kişi tarafından yönetilir. Panel önerilerinde seçilen konuya (önem, amaç, güncellik, vb.) ve panelistlere ilişkin ayrıntılar (ad, soyad, adres ve katılmayı kabul ettiklerini bildirir belge) sunulmalıdır.

Mini Sempozyum

Tek bir konuda, birbirlerini bütünleyen 3 ile 5 arasında bildirinin sunulduğu ve tartışmanın blok olarak oturum sonunda yapıldığı en çok 100 dakikalık oturumlardır. Mini sempozyum önerilerinde sempozyum başlığı, konunun özeti ve sunuculara ilişkin ayrıntıların (ad, adres, özetler) sunulması gerekmektedir.

Çalıştay

Uygulamaya yönelik çalışmaların yer alacağı veya beceri geliştirmeye yönelik grup etkinliklerinin yer alacağı oturumlardır. Bir çalıştay oturumu en fazla 80 dakika olabilir.